Engleza Copii A1 A2 imagine FINALA produs
Statusul curent
Nu esti înscris
Preț
490 lei

Prețul cursului: 490 Lei

Nu ești înscris la acest curs.


Elementary English Course for Children A1-A2

Dear Parents,

To benefit from effective and beautiful learning completed with great results, Professor Pingui invites your children to join his little penguins class where they can learn together English grammar from the beginner to the intermediate level. This course covers all the grammar in the school curriculum for grades I – IV, corresponding to the levels from Starter (A1) to Flyers (A2).

Description

The course contains:

• 37 chapters including theoretical explanations, sketches and drawings strictly adapted to the children’s level of understanding and very friendly examples that refer to their world and through which they can learn the correct grammatical structures;

• 300 exercises enable the learning of all grammar concepts and rules presented in the theory part.

• Summary tests.

Structure of the content:

• 54 short 3D graphic format films where the penguins in Professor Pingui’s class present, in a particularly modern and friendly form, the theoretical concepts.

• the 300 exercises are presented in an interactive form. Children solve them directly on the platform and receive the results and corrected mistakes in real-time.

• EXTRA: The content of all these films and all these exercises can be found, in the end, in book form.

 As a BONUS for those who want the theoretical notions TRANSLATED into Romanian, there is also a version with this translation for each of the 54 films.

Benefits

1. At the end of this wonderful course, your child has all the grammar knowledge necessary to be successful in school and in Cambridge exams, (from Starter to Flyers level).

2. Your child speaks English with the necessary grammatical accuracy.

3. Your child accumulates a lot of vocabulary, from hundreds of examples, and expresses himself fluently.

4. Your child develops a correct pronunciation, acquires a British accent and develops listening skills.

5. Your child has a particularly beautiful and really fun learning experience.

Culegere de teorie și exerciții de limbă engleză pentru copii A1-A2

Dragi părinți,

Pentru o învățare eficientă și frumoasă, finalizată cu rezultate foarte bune, profesorul Pingui îi invită pe copiii dumneavoastră în clasa sa de pinguinei în care învăță gramatica limbii engleze de la nivelul de începător până la cel de mediu. Aceasta înseamnă toată gramatica din programa școlară a claselor I-IV, corespunzătoare nivelelor de la Starter (A1) până la Flyers (A2).

 

Descriere

Cursul conține:

  • 37 de capitole, fiecare cuprinzând explicații teoretice clarificate prin scheme adaptate strict nivelului de înțelegere al copiilor și prin exemple foarte prietenoase care fac referire la lumea lor și prin care aceștia învață structurile gramaticale corecte;
  • 300 de exerciții prin care copiii își fixează fiecare noțiune prezentată în partea de teorie.
  • Teste recapitulative.

Structura acestui conținut:

  • 54 de filme scurte în format grafică 3D în care pinguineii din clasa profesorului Pingui prezintă, într-o formă deosebit de modernă și prietenoasă, conceptele teoretice.
  • cele 300 de exerciții sunt prezentate în formă interactivă, copiii rezolvându-le direct pe platformă și primind rezultatele și corectarea greșelilor în timp real.
  • Conținutul tuturor acestor filme și toate aceste exerciții se regăsesc, la final, și în formă de carte.

 Ca un BONUS pentru cei care își doresc și TRADUCEREA în limba română a noțiunilor teoretice, pentru fiecare dintre cele 54 de filme există și o variantă cu traducere.

Beneficii

1. La finalul acestei lucrări copilul are toate cunoștințele gramaticale pentru a avea succes la examenele școlare și la cele Cambridge, până la nivelul de Flyers inclusiv.

2. Copilul vorbește limba engleză cu acuratețea gramaticală necesară.

3. Copilul acumulează foarte mult vocabular, din sutele de exemple, și se exprimă fluent.

4. Copilul își formează o pronunție corectă, capătă accent britanic și își dezvoltă capacitatea de ascultare (listening).

5. Copilul are parte de o experiență de învățare deosebit de frumoasă și cu adevărat distractivă.

Coșul tău