Elementary Adulti NOU imagine FINALA produs
Statusul curent
Nu esti înscris
Preț
390 lei

Prețul cursului: 390 Lei

Nu ești înscris la acest curs.


Elementary English Course for Students and Adults A1-A2

To benefit from effective and beautiful learning, completed with very good results, I invite you to use this wonderful product which helps you to assimilate the English grammar from the beginner level to the intermediate one.

Description

The course contains:

• 37 chapters containing theoretical explanations clarified in a schematic way to make it easier to understand the concepts. They are enriched with examples taken from everyday life so you can learn both the correct grammatical structures and the vocabulary you need every day;

• translation into Romanian (as a bonus);

• 349 exercises with answers at the end, so you can practice and assimilate every notion presented in the theory part.

 Structure of this content:

• 52 short films of theory concepts. The films support you to work in a particularly modern and friendly form, with the advantage that you hear the explanations in English so you can pronounce the words correctly.

• 349 exercises presented in an interactive form, which you solve directly on the platform and where you receive the results and the correction of mistakes in real time.

• The content of all these films and all these exercises can also be found, at the end, in book form.

As a BONUS for those who also want the TRANSLATION of the theoretical notions into Romanian language, for each of the 52 films there is also a version with translation.

Benefits

1. At the end of this course you have all the grammar knowledge to be successful in English language exams such as Cambridge from the Starter to the A2 level, including KET.

2. You speak English with the necessary grammatical accuracy.

3. You accumulate a lot of vocabulary, from hundreds of examples, and you express yourself fluently.

4. You develop a proper pronunciation, acquire a British accent and improve your listening skills.

5. You have a particularly beautiful and effective learning experience.

Curs de limbă engleză pentru începători studenți și adulți A1-A2

Culegere video de teorie și exerciții pentru studiul individual

Dragă cititorule,

Pentru o învățare eficientă și frumoasă, finalizată cu rezultate foarte bune, te invit să folosești această culegere video prin care vei asimila gramatica limbii engleze de la nivelul de începător până la cel de mediu.

Descriere

Cursul conține:

  • 37 de capitole cuprinzând explicații teoretice clarificate într-un mod schematizat pentru a ușura înțelegerea noțiunilor, îmbogățite cu exemple preluate din viața de zi cu zi prin care înveți atât structurile gramaticale corecte, cât și vocabular necesar zilnic;
  • traducerea în limba română;
  • 349 de exerciții cu răspunsuri la final, exerciții prin care îți fixezi fiecare noțiune prezentată în partea de teorie.

Structura acestui conținut:

  • 52 de filme scurte ca tu să lucrezi într-o formă deosebit de modernă și prietenoasă teoria, având avantajul că auzi explicațiile în limba engleză și știi astfel cum să pronunți cuvintele corect.
  • 349 de exerciții prezentate în formă interactivă, pe care le rezolvi direct pe platformă și la care primești rezultatele și corectarea greșelilor în timp real.
  • Conținutul tuturor acestor filme și toate aceste exerciții se regăsesc, la final, și în formă de carte.

Ca un BONUS pentru cei care își doresc și TRADUCEREA în limba română a noțiunilor teoretice, pentru fiecare dintre cele 52 de filme există și o variantă cu traducere.

Beneficii

1. La finalul acestei lucrări ai toate cunoștințele gramaticale pentru a avea succes la examenele de limbă engleză precum Cambridge, până la nivelul A2 inclusiv.

2. Vorbești limba engleză cu acuratețea gramaticală necesară.

3. Acumulezi foarte mult vocabular, din sutele de exemple, și te exprimi fluent.

4. Îți formezi o pronunție corectă, capătând accent britanic și dezvoltându-ți capacitatea de ascultare (listening).

5. Ai parte de o experiență de învățare deosebit de frumoasă și eficientă.

Coșul tău