English for Beginners
Statusul curent
Nu esti înscris
Preț
Gratuit

Preț: Gratuit

Nu esti inscris la acest curs.


English for Beginners

Description

This course includes an important part of English grammar bases: have and have got, articles, countable and uncountable nouns and quantifiers.

Watch it now to get into the Base of English Grammar!

 

Benefits

1. You will learn the difference between ‘have’ and ‘have got’.
(Vei învăţa care este diferenţa dintre ‘have’ şi ‘have got’)

2. You will understand how and when to use each type of article.
(Vei înţelege cum şi când să foloseşti fiecare tip de articol)

3. You will have a deeper knowledge of the base of English Grammar.
(Vei avea o cunoaștere profundă a bazei gramaticii limbii engleze)

4. You will learn useful expressions ‘to count’ some uncountable nouns. (Vei învăţa expresii utile pentru ‘a număra’ substantivele nenumărabile)

5. You will know exactly when and how to use quantifiers at school, at work or daily conversations. (Vei ştii exact când şi cum să foloseşti cuantificatorii la şcoală, la muncă sau în conversaţiile de zi cu zi)

Scroll Up